اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

ورزشکاران دوومیدانی ‌خراسان رضوی به جای چوب با کش تمرین می‌کنند

ورزشکاران دوومیدانی ‌خراسان رضوی به جای چوب با کش تمرین می‌کنند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، بسیاری از ورزشکارانتوسط استعدادیابی با رشته ورزشی دوومیدانی آشنا شده و در این زمینه فعالیت میکنند، بسیاری از ورزشکاران با برنامهریزی و اجرای تمرینات،به مدارج بالاتری دست یافته و مدالهای ارزشمندی در این راستا کسب کردهاند.

ورزشکاران دوومیدانی خراسان رضوی و مشهد تاکنون توانستهاندموفق عمل کنند اما در صورت وجود امکانات بهتر، بیش از وضعیت کنونی پیشرفت میکنند، آنها با کمبود وسایلی مانند نیزه، چوب و نظایر این روبرو بودهو قادر به اجرای تمرینات صحیح نیستند، بنا براین تمرینات آنها در سطح پایینتر از مسابقات انجام میشود.

شقایق لطفی؛ نایب قهرمان مسابقات کشوری دوومیدانی، با حضور در تحریریه خبرگزاری تسنیم خراسان رضوی در مورد مسابقات کشوری این رشته ورزشی نکاتی را مطرح کرد، همچنین در ارتباط با امکانات و زیر ساخت دوومیدانی در استان توضیحاتی را ارائه کرد که مشروح آن را در متن زیر میخوانید:

تسنیم: خود را معرفی کنید و اینکهتاکنون در چه مسابقاتی حضور یافتید؟

لطفی: سه سال متوالی در دو رشته پرش سه گام و پرش طول در ورزش دوومیدانی فعالیت داشتم، پس از مدتی تلاش و تمرین توانستم برای استان خود افتخارآفرینی کنم، بهعنوان مثال با برنامهریزی مناسب و دقیق در بخش سهگام در سطح کشور، مقام نخست را کسب کردم.

همچنین در مسابقات جایزه بزرگ در سطح آسیا توانستم مقام سوم را بهدست آورم، در ۶۰ متر بامانع نیز بدون ذرهای تمرین دوم شدم، در مسابقات بعدی قطعاً مقام نخست را میتوانم کسب کنم، پس از آن در مسابقات دانشگاهی پرش سهگام حذف شده و فعالیتم را در رشته ارتفاع آغاز کردم.

داوران با مشاهده فعالیتم هفتگانه را پیشنهاد دادند، در این رشته هفت ماده دوومیدانی اعم از ۱۰۰ متر بامانع، ۲۰۰ متر، ۸۰۰ متر، پرش طول، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه و پرتاب نیزه وجود داشته و امتیازات آن جمع میشود، سه نفر دارای امتیازات بالاتر به ترتیب به عنوان نفر نخست تا سوم انتخاب میشوند.

خبر جدید  میدان عمل را باید به جوانان سپرد؛ نگاه انقلابی و جهادی چاره‌ساز مشکلات کشور است

تسنیم: چه مسابقاتی در پیشرو دارید؟ آیا امید به پیروزی و کسب مدال در آنها را نیز دارید؟

لطفی: در بهمنماه مسابقات هفتگانه دهه فجر با عنوان انتخابی مسابقات آسیایی اردیبهشتماه برگزار میشود، تاکنون با توجه به مقامهایم میتوان نتیجه مطلوبی را برای این مسابقات پیشبینی کرد، تمریناتم را به طور مداوم انجام میدهم و به مقامآوریام در مسابقات مذکور امیدوار هستم.

۲۱ سال دارم و از ۱۵ سالگی پا در عرصه دوومیدانی گذاشتم، در گذشته در درگز فعالیت میکردم که در این منطقه تنها یک مربی فقط در بخش پرتاب وزنه فعالیت داشت، بنابراین نتوانستم در اوایل فعالیتم در مسابقات متعددی شرکت کنم، در رشته هفتگانه نیز از چهار ماه گذشته فعالیت دارم.

برای رشته ورزشی هفتگانه تمرینی نداشتم و تنها برای شناخت با این ورزش به مسابقات آن اعزام شدم، منتظر نتیجه مطلوب نبودم اما برخلاف تصورم توانستم در نخستین مرتبه مقام سوم را کسب کنم، در حالی که نفرات چهارم و پنجم از چند سال پیش از آن تمرینات زیادی را اجرا کردند، برای این مقامم بیش از مقام نخست کشوری در رشته خودم خوشحال شدم؛ چرا که انتظارش را نداشتم.

تسنیم: امکانات ورزشی در خراسان رضوی در چه وضعیتیاست؟

لطفی: از پنج سال گذشته در مشهد زندگی میکنم و امکانات مشهد از گذشته بهبود یافته است، به عنوان مثال «تارتان» مجموعه عوض شده اما هنوز برخی از مشکلات در بحث امکانات وجود داشته که از جمله آنها میتوان به کمبود نیزه اشاره کرد، به دلیل کمبود این وسیله ورزشکاران با چوب تمرین میکنند.

خبر جدید  بهمن تماشایی ۹۷| حجت‌الاسلام رئیسی: چهل‌سالگی انقلاب دوره «امیدآفرینی» است/ می‌خواهند با فشار ملت را تسلیم کنند

به دلیل مسقف بودن سالن ورزشی، نیزه در اختیار ورزشکاران قرار نمیگیرد، از طرفی تنها سالن روباز، مجموعه ورزشی کوثر بوده که هنوز در دسترس ورزشکاران دوومیدانی نیست، وزنههای مسابقات چهار کیلو دارد که باید برای پرتاب دقیق از همان وزن استفاده کرد و با همان تمرین کرد اما وزنههای سه و پنج کیلویی در باشگاه وجود دارد.

میله ارتفاع در باشگاه ورزشی وجود ندارد و به همین دلیل با کش تمرین میکنم، میلهها در انبار موجود هستند اما تنها برای برخی از شرایط در اختیار ورزشکاران قرار گرفته و نمیتوانند تمرینات خود را با آنها اجرا کنند، وسایل کامل نیست و ورزشکاران از امکانات مطلوبی برخوردار نیستند.

تسنیم: ورزشکاران دوومیدانیخراسان رضوی مورد حمایت متولیان قرار میگیرند؟

لطفی: ورزشکاران دوومیدانی ساکن خراسان رضوی مورد حمایت مطلوب مسئولان و متولیان این ورزش در استان قرار نمیگیرند، تاکنون اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به ورزشکاران کمک نکرده اما تعریف زیادی از مدیرکل جدید شنیدهام، همچنین معاون وی با این ورزش آشنایی داشته و ورزشکاران دوومیدانی امید به حمایت مسئولان دارند.

تاکنون در رشتههای ورزشی مختلفی فعالیت داشتم که از جمله آنها میتوان به شنا و ورزشهای رزمی اشاره کرد اما تاکنون به هیچ یک از آنها به اندازه ورزش دوومیدانی و زیرشاخههای آن علاقمند نبودم، علاقهام به حدی شده که هر آسیبی از این ورزش ببینم قادر به کنار گذاشتن آن نیستم.

خبر جدید  فرمانده سپاه امام رضا(ع): دشمنان هیچگاه پی به قدرت واقعی سپاه و نظام اسلامی نمی‌برند

تسنیم: آیا میتوان از طریق فعالیت درورزش دوومیدانی درآمدزایی نیز کرد؟

لطفی: میتوان توسط این ورزش اشتغالزایی کرد، بنده در کنار قهرمانی به مربیگری روی آوردم و توسط این امر درآمدزایی میکنم، البته مبحث مربیگری را برای درآمد آن دنبال نمیکنم، بلکه تنها قصد تربیت قهرمان و قهرمان پروریدارم، در صورت ناتوانی شخصی در پرداخت هزینه، به صورت رایگان به آن فرد آموزش میدهم.

تسنیم: وجه تمایز خراسان رضوی با سایر استانها در این رشته ورزشی از نظر امکانات و یا سایر موارد چیست؟

لطفی: مسئولان تا حدودی همکاری مطلوبی دارند اما وجه تمایز خراسان با تهران و شیراز، پیست آنها است، در تهران پیست آفتاب انقلاب حدود۴۰۰ متر است، در کنار آن پیست ۲۰۰ متری برای گرم کردن پیش از ورزش و همچنین پیست مسقف وجود دارد، به طور کلی سه پیست ورزشی در تهران فعال است.

فعالیت ورزشکاران مطلوب بوده اما به دلیل مغایرت پیستهای مسابقات با باشگاههای خراسان رضوی در مسقف یا روباز بودنآنها، ورزشکاران در مسابقات اُفت میکنند، بنابراین باید پیست مناسبی در اختیار ورزشکاران قرار گیرد.

تسنیم: ورزشکاران دوومیدانیخراسان رضوی برای مقامهای خود چه جوایزی دریافت میکنند؟

لطفی: برای نفرات نخست تا سوم در مسابقات جایزه بزرگ به ترتیب ۵۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان جوایز در نظر گرفته شده بود که توانستم ۳۰۰ هزار تومان دریافت کنم، پس از مسابقات نیز از سوی هیئت دوومیدانی مشهد تقدیر به عمل آمد و «کفش میخی» اهدا شد.

رشته ورزشیامبسیار تکنیکی بوده و دست کم پنج رشته از این هفت رشته دارای فنون زیادی است، در صورت یادگیری اشتباه تکنیکها، ممکن است در بلندمدت آسیب وارد شود.

انتهای پیام/ ز


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *