به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مهدی فروزان همچنین با اشاره به ورود چهار میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۸۰ نفر زائر و مسافر به استان از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا اول فروردین سال جدید به استان اظهارکرد: این میزان ورود زائر و گردشگر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه درصد کاهش دارد.

وی افزود: ۳۲۰ هزار و ۷۸ نفر از این تعداد، از طریق حمل و نقل جاده ای و عمومی به استان وارد شده اند که در مقایسه با سال قبل، ۳,۷ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: ۱۲۴ هزار و ۷۶۶ نفر از این افراد نیز با قطار به استان سفر کرده اند که با رشد ۱,۸ درصدی همراه بوده است.

فروزان، آمار زائران و مسافرانی که از طریق فرودگاه ها به استان وارد شده اند را نیز ۶۵ هزار و ۵۸۸ نفر اعلام کرد و افزود: این آمار در مقایسه با سال گذشته ۱۷,۱ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: زائران و مسافرانی که با وسائل نقلیه شخصی خود از روز ۲۵ اسفند ماه گذشته تا اول فروردین سال جدید به استان وارد شده اند هم سه میلیون و ۷۱۲ هزار و ۱۴۸ نفر می باشند که این میزان در مقایسه با سال گذشته، با رشد ۹ درصدی مواجه بوده است.

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی در خصوص آمار ورود زائران و مسافران در این مدت به مشهد هم گفت: از تاریخ ۲۵ اسفند ماه گذشته تا اول فروردین سال جاری دو میلیون و ۶۰۳ هزار و ۸۱۵ نفر به این کلانشهر وارد شده اند که در مقایسه با سال گذشته، ۳,۹ درصد افزایش دارد.

وی افزود: ۲۲۸ هزار و ۶۰۸ نفر از این تعداد، از طریق حمل و نقل جاده ای و عمومی به مشهد وارد شده اند که در مقایسه با سال قبل، سه درصد رشد داشته است.

مدیر کل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: ۱۲۴ هزار و ۷۶۶ نفر از این افراد نیز با قطار به مشهد سفر کرده اند که با رشد ۱,۸ درصدی همراه بوده است.

فروزان، آمار زائران و مسافرانی که از طریق فرودگاه ها به مشهد وارد شده اند را نیز ۶۵ هزار و ۴۰۹ نفر اعلام کرد و افزود: این آمار در مقایسه با سال گذشته ۱۷,۱ درصد کاهش دارد.

وی گفت: زائران و مسافرانی که با وسائل نقلیه شخصی خود در روزهای ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا اول فروردین سال جدید به مشهد وارد شده اند هم دو میلیون و ۱۸۵ هزار و ۳۲ نفر می باشند که این میزان در مقایسه با سال گذشته، با رشد ۵,۲ درصدی مواجه بوده است.