خراسان ما
خراسان ما

وضعیت ۳۴ دشت خراسان‌رضوی "ممنوعه و بحرانی" است‌

وضعیت ۳۴ دشت خراسان‌رضوی "ممنوعه و بحرانی" است‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، تورج همتی عصر امروزدرهمایش تخصصی مدیریت منابع آن و نقش آموزش عالی در آن که با مشارکت بخشهای دولتی، دانشگاهی، صنعت، کشاورزی در سالن همایشهای تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: چالش منابع آبی و مدیریت آناستان خراسان رضوی را نیز دربرگرفتهو اکنونبا رشد شدید تقاضا که خود متأثر از رشد جمعیت و توسعه بخش کشاورزی است از یک سو و کاهش سطح منابع از سوی دیگر روبرو هستیم، بحران آب میتواند زمینه ساز بحرانهای دیگر باشد و به عبارتی آب که خود تمدنسازاست با آلوده شدن به معضلات زیست محیطی به عنصری تمدنسوز مبدل شده است.

وی با اشاره به وجود ۳۴ دشت ممنوعه و بحرانی از ۳۷ دشت استان خاطرنشان کرد: هیدروگراف ۱۰ساله این دشتها برحسب سطح آب و میزان بارش، سیر نزولی داشته و فرونشست دشتهابه عنوان یکی از تبعات ناشی از مدیریت ناصحیح سفرههای آب زیرزمینی، خود مهاجرتهای اکولوژیک به عنوان تهدیدی جدی را بدنبال داشته است.

همتیادامه داد: نقش آب در فرایند توسعه پایدار بسیار مهم، اساسی و تعیین کننده است و این در حالی است که مدتهاست علائم حیاتی را در منابع آبی نداریم.توسعه به معنای استفاده بهینه از منابع و تغییر به سمت الگوهای مطلوب و اصولی و به عنوان فرایندی جامع و چندوجهی مطرح است و این مهم زمانی تحقق خواهد یافت که به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، نهادی و قضایی آن توجه شود.

وی توسعه پایدار را حرکت به سمت تولید و استفاده بهینه از منابع دانست و افزود: گرچه صنعتی شدن یک کشور ضرورت است اما افزایش سهم مصرف آب باید در بستری از اصول و ضوابط صورت پذیرد وپیادهسازی استراتژیهای سازگاری با کم آبی و مدیریت یکپارچه منابع آب حوزههای آبریز باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی تصریح کرد: لازم است آموزشها به سمت تغییر رفتار هدایت شود و پیش نیاز آن آموزشهای کارشناسی و دانش بنیانی است که فارغ التحصیلان از آن بهره مند هستند و توانایی تولید دانشهای نوین و ارائه نظریه های موثر برای حکمرانی آب و کمک به بهبود مدیریت منابع آبی را به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی شان دارند.

همتی بر فعال شدن کارآفرینان در حوزه آب تاکیدو افزود: تمامی اکوسیستمها باید تحت مراقبت قرار گیرند و این موضوع با رفتار اصولی کاربریها رابطهای تنگاتنگ دارد.

وی استفاده از ظرفیت بینظیر فارغ التحصیلان دانشگاهها را بسیار مفید دانست و افزود: آموزش عالی پیشانی دانش هر جامعه است و اندیشمندان و فارغ التحصیلان مراکز دانش محور نقشی بیبدیل در افزایش سواد زیست محیطی جامعه و فهم اکولوژیک آن خواهند داشت.

همتی در این زمینهبه راهکارهایی همچون استفاده از تکنولوژیهای نوین تصفیه و حصول استانداردهای مصوب، استفاده از پساب تصفیه شده در برخی فرایندهای تولید و یا در فضای سبز و نیز روشهای نوین برای افزایش بهرهوری اقتصادی آب اشارهو افزود: به سطوح آبگیر باران برای مدیریت نزولات آسمانی باید بیشتر توجه شود و از مشارکت عمومی درطرح های توسعه منابع آب نباید غافل شد.

انتهای پیام/ز


منبع :: https://www.tasnimnews.comدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • بانک پاسارگاد