اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

کشور را باید با شرکت‌ها بسازیم نه دولت‌های تمرکزگرا/ نظام اداری ما فساد پذیر شده/ از اقتصاد خانوار روستایی غفلت کرده‌ایم/اهل سیاسی‌کاری نیستم

کشور را باید با شرکت‌ها بسازیم نه دولت‌های تمرکزگرا/ نظام اداری ما فساد پذیر شده/ از اقتصاد خانوار روستایی غفلت کرده‌ایم/اهل سیاسی‌کاری نیستم

استاندار خراسان رضوی معتقد است در حوزه اقتصاد کمتر توانسته‌ایم اقتصاد مقاومتی به مفهوم واقعی آن که در واقع مردمی است، نه دولتی را محقق کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علیرضا رزمحسینی در نخستین جلسه شورای اداری استان پس از عهدهدار شدن مسئولیت استانداری خراسان رضوی افزود: ما تاکنون کشور را با دولت اداره کردیم و همه دولتها هم تلاش خود را برای حرکت در مسیر توسعه انجام دادند و خواستند به خوبی کشور را بسازند. در آغاز دهه پنجم باید کشور را جور دیگری که آنهم استفاده از توان و ظرفیت مردمی است، بسازیم و تجربه جهانی هم میگوید باید توسط مردم کشور ساخته شود.

وی با بیان اینکه ما در حرف مباحث زیادی را مطرح میکنیم که در عمل کمتر محقق شده، گفت: در ۱۰ سال گذشته علیرغم راهبردها و تاکیدات رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد کمتر توانستهایم اقتصاد مقاومتی به مفهوم واقعی آن که در واقع مردمی است، نه دولتی را محقق کنیم. امروز ما میخواهیم اقتصاد مردمی راه بیاندازیم و زیرساختهای آن هم آماده است .

رزمحسینی افزود: این ۴۰ سال هم در یک ارزیابی منصفانه اقدامات بسیار انجام و دستاوردهای گستردهای در حوزههای مختلف حاصل شد چنانکه در حوزههای سیاسی ایران امروز کشوری است که بیشترین انتخابات را در منطقه میان تمامی کشورهای اطراف برگزار کرده و همه مسئولان آن از دهیار، شهردار و نمایندهها تا رئیس جمهوری انتخاب مردم و بر مبنای رأی آنان است .

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی از همان روز اول بر پایه مردم شکل گرفت و مردم هم برای آن از جان و مال خود گذشتند، متذکر شد: احزاب قانونمندی هم در کشور داریم با نگرشهای مختلف سیاسی که فعالیت میکنند و نقد و نقادی و فضای مناظره و غیره وجود دارد. در این میان در حوزه عمرانی و زیرساختی هم این سالها کارهای فوقالعادهای انجام شده چنانکه امروز کمتر روستایی را میتوان در کشور یافت که فاقد برق، آب و گاز و نیز جاده مواصلاتی باشد.

استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: متوسط ضریب نفوذ گاز شهری در خراسان رضوی نزدیک به صددرصد و در حوزه روستایی ۸۸ درصد است. توسعه شبکههای بهداشتی، درمانی و بهداشتی و سلامت هم از دیگر تلاشها در این حوزه است. این در حالی است که برای ارزیابی و نقد منصفانه عملکردها باید هشت سال جنگ تحمیلی که این ملت و کشور بهتنهایی در برابر دشمنی که از سوی دنیای شرق و غرب حمایت میشد پایمردی کرد را و نیز ۱۰ سالی که صرف سازندگی خرابیهای گسترده آن شد را کم کرد.

رزم حسینی تصریح کرد: در واقع آنچه دستاوردهای امروز ماست عموما در این دوره ۲۰ ساله باید ارزیابی شود که در همین دوران هم حداقل ۱۲ سال آن درگیر تحریمهای شدید بینالمللی بودیم که البته برای کشوری که تصمیم گرفته استقلال خود را حفظ کند امری طبیعی است که بهای آن را هم بپردازد.

خبر جدید  رشد ده درصدی کودک آزاری در خراسان رضوی

وی با بیان اینکه باید این مباحث به مردم بویژه نسل جوان که امروز انتظاراتشان هم به حق است توضیح داده شود تا بتوانند قضاوت منصفانه ای از شرایط امروز کشور و خود داشته باشد، گفت: در حوزه دفاعی هم ملت و نظام ما در جنگی کاملا نابرابر با کمترین امکانات و تجهیزات مقابل خیل امکانات و پول و تجهیزات فراوانی که به صدام میشد ایستادگی کردیم و یکوجب خاک این سرزمین را از دست نداد و این سالها دستاوردهای خوبی در این حوزه داشته است. حتی آن زمان در برخی سالها درآمد ارزی کشور ۲ میلیارد دلار بود که با آن هم جنگ، هم کشور و نیازهای مردم تامین و اداره میشد.

استاندار خراسان رضوی دستاوردهای حوزه امنیتی را هم فوقالعاده خواند و افزود: ما مرزهای امنی داریم و این امنیت در استان و سراسر کشور پایدار است که نتیجه دلاوری و رشادت جوانان و غیورمردان ما در نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است و باید قدردان آنان باشیم.

وی در ادامه اظهار کرد: در مقابل نیروهای مسلح که امنیت ما را حفظ و تامین میکنند ما مدیران دولتی و حکومتی باید از این فرصت و امنیت استفاده کرده و کشور را بسازیم. هر یک هر جایی که هستیم باید همه توان خود را برای خدمت، توسعه و آبادانی این خاک به کار بندیم. سپاه، بسیج و ارتش و نیروهای مسلح و توانایی آنان همه مخلوق دفاع مقدس است و امروز ما میان کشورهای آتشزده و بحرانزده منطقه امنیت خوبی داریم و باید از آن به خوبی به نفع اقتدار و قدرت کشور بهره گیریم.

رزمحسینی خاطرنشان کرد: علیرغم آنکه در حوزههای مختلف در کشور اقدامات گسترده و مطلوبی انجام شده اما از اقتصاد خانوار روستایی غفلت کردهایم چنانکه امروز در مرز شرقی کشور روستاهایی برخوردار از آب و برق و مدرسه وجود دارد اما یک نفر ساکن آنها نیست. در واقع خدمات رفته اما موجب ماندگاری مردم نشده است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه با وجود خشکسالی، هنوز آب برای آن که روستاها معیشت خود را تامین کنند، وجود دارد، افزود: علت اصلی این امر آن است ما همه را دولتی کردیم و فرصت توانمندی و توانمندسازی برای مردم فراهم نشد. ۳ هزار میلیارد تومان یارانه سالانه در این استان بین مردم توزیع میشود که نه تنها شرایط مردم را بهبود نبخشیده که تورم را افزایش داده و حجم قابل توجه سپردههای بانکی استان و گردش آن که خلق پول میکند در اقتصاد خانوارها تاثیری نداشته است.

خبر جدید  اولویت مدیریت شهری مشهد در سال جدید تحقق برنامه‌های بودجه 98 است

وی گفت: امروز جاده روستایی داریم که مردم برای تامین معیشت خود از آن برای جابهجایی کالاهای قاچاق در مناطق مرزی استفاده میکنند و مقصر این شرایط ما هستیم زیرا به آنان آموزش ندادیم و توانمندشان نکردیم که از ظرفیتها خود و منطقه بتوانند به خوبی بهره گیرند. از این رو با تفکر دولتی نمیتوان اقتصاد و کشور را نجات داد بلکه تفکر خصوصی است که میتواند راهگشا باشد. تفکر خصوصی آن است که نیت وقف خدمت به مردم کنید. دارنده این تفکر ریسکپذیر است و شبانهروز کار میکند و اهل مشورت و تعامل است و بهرهوری و راندمان و نوآوری دارد.

رزم حسینی گفت: میخواهیم خراسان رضوی را با همکاری مدیران و دستاندرکاران بخشهای مختلف حاکمیتی، ائمه جمعه و جماعات، مردم یک مدل تمرین شده که نه تنها در کرمان که در نقاط مختلف کشور به صورت محدود انجام و جواب داده، اجرا کرده و این استان را با توان غیر دولتیها اداره و در کشور تبدیل به الگوی موفق کنیم.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به تقسیم خراسان رضوی به ۱۲ منطقه اقتصادی تاکید کرد: میخواهیم در اداره استان انسجامبخشی ایجاد کنیم که حرف اول و اولویت نخست همه؛ توسعه و معیشت و رفاه مردم باشد. اگر ائمه جمعه بخشی از تحقق اجرای موفق این طرح هستند ربطی به مباحث و گرایشهای سیاسی و سیاسیکاری ندارد زیرا اهل سیاسیکاری نیستم و مدل مثلث توسعه اقتصادی نه یک مدل سیاسی بلکه الگویی اقتصادی است و نباید نگاه سیاسی به مسایل داشت که خود عامل عقبماندگی و مشکلات ماست.

وی ادامه داد: ائمهجمعه به عنوان بخشی از نهادی معتمد، رسمی و مورد اطمینان مردم و دارای نفوذ کلام باید به عرصه فرهنگسازی توسعه اقتصادی وارد شوند و جامعه را برای این توسعه آماده کنند و نهضت اقتصادی و فرهنگ آن را با ایجاد اعتماد در مردم شکل دهند. طرح مثلث توسعه اقتصادی، طرح محرومیتزدایی نیست بلکه طرح مدیریت توسعه اقتصادی استان است که فرهنگ، اقتصاد و اجتماع و همه بخشها را در بر میگیرد.

رزمحسینی با بیان اینکه امروز مناطق ما خالی از مدیریت توسعهگراست و حداکثر اقدامات فرماندار و بخشدار به برگزاری یکسری جلسات عادی و روتین یا انتخابات و غیره میگذرد در حالی که ما نیازمند مدیران توسعهگرا هستیم.

وی با اشاره به این موضوع حلقه مفقوده مدیریت کشور ما در ۴۰ سال گذشته بوده، افزود: اکثر استانداران ما سیاسی و با خط و ربطهای جناحی و گروهی بودهاند، نه استانداران توسعه اقتصادی.

استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: بوروکراسی اداری مدیران دولتی را خسته و سرمایهگذار و کارآفرین را ناامید و بیزار کرده و من میخواهم مدل مدیریت توسعه قلعه گنج کرمان را که به تایید رهبری و رئیسجمهوری رسیده با کمک مدیران دولتی در خراسان رضوی اجرا کنم.

خبر جدید  ثبت‌نام بیست‌وسومین جشنواره دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید برای اجرای این طرح بهطور جدی فعال شوند و ضمن رفع موانع مسیر، مسائل خود را با مردم مطرح کنند زیرا حرفهای صادقانه بر دل می نشیند، ادامه داد: اینک باید شرایط و مسائل و مشکلات، ضعفها و کاستیها و نیز نقاط قوت صادقانه برای مردم بیان و گفته شود. نظام اداری ما فساد پذیر شده و تولید نارضایتی میکند نه اینکه دولت و مدیران، چنین بخواهند بلکه این ساختار اداری ماست که در مردم تولید نارضایتی میکند.

وی گفت: اگر با مردم گفتمان نکنیم و زانو به زانو با آنان ننشینیم، مردم همراه نمیشوند. مگر این پستها و مقامات چقدر ارزش دارد که ما برای مردم کار نکنیم؟ باید مدیران با همه توان وارد عرصه شده و در راستای اجرای طرح توسعه اقتصادی و اصلاح امور مجاهدانه همه همت خود را به کار بندند. باید یاد بگیریم که چگونه در امر توسعه با مردم کار کنیم.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه از همه مدیران پاکدست حمایت میکنم، گفت: در جمهوری اسلامی کسی به خاطر ریسکپذیری و کار درست محاکمه نشده است. شاید بحث تخلفات اداری مطرح شود که آن هم اشکالی ندارد. ما عقبماندگیهای زیادی داریم که با کار عادی جبران نمیشود و باید مجاهدانه و با مدیریت جهادی که تلاش همراه با عقلانیت و خردورزی و متواضع در برابر مردم اقدام کنیم و اگر اینگونه شود این استان نمونه اداره میشود.

وی افزود: باید شرکتهای بزرگ و توانمند را به عنوان مدیران توسعهگرا پای کار آورده و مردم کارفرما بوده و دولت فقط نقش کارگزار را داشته باشد. این طرح و این اقدام هم دراز مدت است و آمرانه هم انجام نمیشود بلکه باید داوطلبانه و با عشق وارد این عرصه شد و شرکتها و خیرین توسعه بسیاری خواهند بود که با عشق و علاقه ورود یابند چنانکه طی کمتر از یکماه گذشته بدون هیچ فراخوان و اعلام رسمی ۲۰ شرکت آمدهاند.

رزمحسینی در پایان گفت: باید این گفتمان نو و فرهنگ اقتصادی را در میان مدیران و مردم جا انداخته که در این صورت همه پای کار میآیند که تنها راه نجات استان و کشور است و ما در خراسان رضوی شروع میکنیم. کشور را باید با شرکتها بسازیم نه دولتهای تمرکزگرا، دیوانسالار که دائم با تزاید قوانین جدید مواجهاند. بخشی از این مسائل و بوروکراسی اداری را میتوانیم در استان حل کنیم و بخشی که مربوط به وزارتخانه است، پشتیبان شما هستیم و کنار شما برای توسعه و پیگیری امور استان همراهیم.


منبع :: https://www.ilna.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *