خراسان ما
خراسان ما

۴۰ درصد از اعتبارات احیای ۷۰ قنات در صالح‌آباد توسط سپاه امام رضا(ع) پرداخت می‌شود