خراسان ما

واحدهای تملیکی خراسان رضوی تعیین تکلیف می‌شوند

واحدهای تملیکی خراسان رضوی تعیین تکلیف می‌شوند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، «رونق تولید» شعاری است که برای امسال از طرف مقام معظم رهبری انتخاب شده و در استان خراسان رضوی نیز باید به آن اهتمام جدی داشت و خبرنگار خبرگزاری تسنیم در مشهد مقدس گفتوگویی با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این راستا داشته که مشروح آن را در زیر میخوانید.

علی رسولیان در این گفتوگو با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال در استان اظهار میکند: در استان خراسان رضوی یک سری واحدهای نیمه تعطیل، تعطیل و یا راکد شده هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی داریم که نیاز است موضوعات آنها رصد شود و بنای ما بر این است که قبل از اینکه واحدها به کارگروه تسهیل وارد شوند برای آنها تصمیمگیری شود به این معنی که در جایی که آن را «کلینیک» نامگذاری کردهایم آنها را بررسی کرده و به مشکل واحد اشراف کامل داشته باشیم.

وی بیان میکند: سابق بر این نیز اقداماتی از طرف خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در همین حوزه انجام شده بود اما امسال برای آنها چارچوب دقیقتری در نظر گرفته و برای آنها برنامهریزی شده است؛ دستورالعملهای مربوط به این کلینیک از تهران ابلاغ شده و شرکت شهرکهای صنعتی هم در این حوزه شورایی را تشکیل داده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی ادامه میدهد: در این شورا تمام صنایع رصد شده و خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و البته سایر تشکلها هم در این شورا حضور دارند چراکه قصد ما این است که تولید در استان خراسان رضوی در همه حوزهها فعال شود و به صورت ارباب رجوعی نباشد.

رسولیان عنوانمیکند: سابق بر این روند این گونه بود که صنایع دارای مشکل، در صورت خواست خود به «کلینیک صنعت و معدن» مراجعه کرده و بعد مشکل آنها مورد بررسی قرار میگرفت اما امسال تمام صنایع مورد بررسی قرار میگیرند و باید تمام اینها شناسایی شده و تا آخر سال گزارش مربوط به اقدامات آنها داده شود به عبارت دیگر امسال این مسئله در دستور کار قرار گرفتهکه اقدامات حوزه تولید به صورت ویژهتری مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ارتباط با نخستین کاری که بعد از انتصاب خود به عنوان معاون هماهنگی استانداری خراسان رضوی انجام داده است، میگوید: بعد از انتصاب نخستین جلسه برنامه عملیاتی سال ۹۸ را برگزار کردیم و هم در حوزه صنعت و هم در حوزه کشاورزی مسئولان برنامهها را ارائه کردند و باید این را در نظر گرفت که رونق تولید علاوه بر صنعت در حوزه کشاورزی نیز هست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی تأکید میکند: چند مدل پروژه را ما امسال به صورت ویژه پیگیری میکنیم نخست پروژههایی که تفاهمنامههای سرمایهگذاری در سفر آقای استاندار برای آنها امضا شده که تا حالا تعداد آنها به ۱۰۹ عدد رسیده و حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی و ۱۰۰ میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی آنها است

رسولیان خاطر نشان میکند: ما این پروژهها را بین دستگاهها تقسیمبندی کردهایم تا به صورت ویژه ورود داشته باشند و بتوانیم در سال رونق تولید آنها را عملیاتی کرده و به بهرهبرداری برسانیم.

وی بیان میکند: یک مدل از این پروژهها در حال تکمیل هستند که امروز قرار شد دستگاههای مختلف در حوزه شناسایی آنها ورود داشته باشند و بعد از شناسایی به شورای هماهنگی بانکها ارائه داده شوند که برای تأمین مالی آنها برنامهریزی شده و مشکلات این حوزه آنها برطرف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی ادامه میدهد: یک سری از واحدها هم هستند که عملکرد کمتری دارند، با ظرفیت کامل کار نمیکنند و یا نیمه راکد هستند و هر بخش به صورت جداگانه وظیفه دارد به این واحدها رسیدگی کند؛ به این معنی که واحدهای صنعتی با این وضعیت باید توسط شخص رئیس سازمان صنعت و معدن استانو واحدهای کشاورزی هم توسط سرپرست جهاد کشاروزی خراسان رضوی مورد پیگیری قرار بگیرند که اگر امکان ادامه فعالیت ندارند به واحدهایی با وضعیت بهتر و توانمندتر واگذار شوند و اگر هم ادامه فعالیت برای آنها ممکن است به کلینیک صنعت سپرده شوند تا بعد از شناسایی مشکلات موجود در این واحدها با رفع مشکل دوباره به وضعیت تولید کامل برسند.

رسولیان تصریح میکند: همچنین تعدادی از واحدها در خراسان رضوی تملیکی هستند به این معنی که بانکها در طول سالهای گذشته به علت معوقات بانکی آنها را تملیک کردهاند در این باره نیز جناب آقای مونسان؛ دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی به صورت ویژه وظیفه دارد به صورت تک به تک مورد بررسی قرار دهد تا ما بتوانیم سرمایهگذاران را برای آنها معرفی کرده و از این ظرفیت هم استفاده کنیم تا این دسته از واحدها هم فعال شوند.

وی ادامه میدهد: به هر حال اعتباراتی وجود دارد که از جمله آنها می‎توان به اعتبارات رونق تولید اشاره کرد که در قالب سامانه بهین یاب به افراد پرداخت میشود؛ همچنین اعتبارات توسعه شاخصها هم در مواردی اختصاص پیدا کرده؛ علاوه بر اینها اعتبارات روستایی، منابع خود بانکها و صندوق توسعه ملی و بقیه موراد هم در اختیار ما است که باید همه اینها را کنار هم بچینیم تا طرحهایی که با درصدی پیشرفت فیزیکی نیمه تمام باقی مانده و یا اینکه هم اکنون به صورت نیمه تعطیل فعالیت دارد را دوباره به چرخه تولید بازگردانیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی کاهش بروکراسی را مهمترین عامل برای رونق تولید دانسته و بیان میکند: به عبارت دیگر ما باید به سمت تسهیل فرآیندها پیش برویم اگر بتوانیم این قسمت را رفع کنیم تصور میکنم که وضعیت استان خراسان رضوی بهبود پیدا کند چراکه ظرفیت و ابزار رونق تولید در خراسان رضوی وجود دارد.

رسولیان با اشاره به برخی از صحبتها مبنی بر اینکه آثار آمارهای گزارش شده در مورد پیشرفتهای اقتصادی از طرف بخشهای دولتی در عینیت جامعه وجود ندارد، خاطرنشان میکند: به هر حال ما نیاز به شاخصی برای اندازهگیری وضعیت داذیم و وقتی در مورد شاخص حرف میزنیم باید شاخصی باشد که قابلیت اندازهگیری آن وجود داشته باشد به این معنی که شاخص باید کمی باشد چراکه شاخص کیفی قابلیت اندازهگیری ندارد.

وی تصریح میکند:هم اکنون هم برای دستگاهها تعیین شده که باید به صورت کمی تمام شاخصهای مشخص را اندازهگیری و گزارشات آنها را ارائه دهند؛ به عنوان مثال سازمان صنعت، معدن و تجارت باید بداند که هم اکنون چند واحد صنعتی راکد در استان داریم و در آخر سال این تعداد به چه اندازه میرسد.

انتهای پیام/ح


منبع :: https://www.tasnimnews.comدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *