به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، دفتر جدید خبرگزاری برنا در خانه جوان خراسان رضوی با حضور فتاحی، مدیر کل ورزش و جوانان استان و سلجوقی، مدیر دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی و مجموعه خبرنگاران و عکاسان این خبرگزاری در خانه جوان استان افتتاح شد.

بنیامین یوسف زاده، مدیر این خبرگزاری در این استان ضمن بیان تاریخچه کوتاهی از این خبرگزاری در مراسم افتتاحیه اظهار کرد: خبرگزاری برنا، خبرگزاری رسمی وزارت ورزش و جوانان است که در همه حوزه های خبری اعمم از سیاسی، ورزشی، جوانان و اجتماعی به بازتاب اخبار میپردازد.

وی افزود: به دلیل وابستگی این خبرگزاری به وزارت ورزش و جوانان، رویکرد ورزشی و امور جوانان در اخبار از رویکرد های اصلی این خبرگزاری است.

مدیر خبرگزاری برنا در خراسان رضوی بیان کرد: توجه به ورزش کاران و بازتاب دستاورد های آن ها میتواند به عنوان یک محرک خوب به رشد ورزش استان کمک شایانی کند.

یوسف زاده عنوان کرد: توجه به امور بانوان و شاخص های آنان نیز از دیگر اولویت های این مجموعه میباشد.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت های اداره کل ورزش استان، از فتاحی، مدیر کل ورزش نیز تشکر کرد.