اخبار مشهد خراسان ما

بازسازی بافت تاریخی مشهد

  • تلاش برای حفظ بافت تاریخی مشهد

    شهردار مشهد گفت: تلاش می کنیم بافت تاریخی مشهد را با کمک مردم و اداره کل راه و شهرسازی در چند منطقه حفظ کنیم. شعارسال: شهردار مشهد گفت: تلاش می…