اخبار مشهد خراسان ما

بازی های رایانه ای

  • ماراتونی به نام بازی سازی

    با توجه به نقش پررنگ بازی‌های رایانه‌ای به عنوان رسانه‌ی نوین انتقال پیام‌ها و فرهنگ‌ سازی هزینه کردن در توسعه این…