رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان‌رضوی همراه برخی از مسئولان دانشگاهی این استان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه بازدید کرد. " /> بالش هوشمند مصنوعی ضد آسم | اخبار مشهد خراسان ما
اخبار مشهد خراسان ما

بالش هوشمند مصنوعی ضد آسم