رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه گفت: خط تولید های‌تک بالش هوشمند کمک‌تنفسی تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود. " /> بالش کمک تنفسی | اخبار مشهد خراسان ما
اخبار مشهد خراسان ما

بالش کمک تنفسی