رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به خسارت ۱۳ هزار میلیارد تومانی سیل به واحدهای صنفی گفت: سیل ۳ هزار میلیارد تومان به مزارع نیشکر خسارت زد. " />خسارت سیل | اخبار مشهد خراسان ما
اخبار مشهد خراسان ما

خسارت سیل